Användarnamn 
Glömt lösenord?
Lösenord 

Säkra kompetensen i EKG-tolkning!

Kvalitetsutbildning i EKG-tolkning. Helt nätbaserad. På Internet sedan 2008.
Studera och examinera dig, när det passar dig.
SOSFS-intyg till ST-läkare med godkänd Examination.

Träna, fördjupa dig och förbättra din förmåga att tolka EKG. Alla EKG presenteras som Patientfall med anamnes och annan nödvändig information i tolkningsprocessen.


Beställ din licens och börja nu!

Patientfallen är autentiska Svenska patientfall, med tillhörande EKG-registreringar 50mm/sek.
Granskade och verifierade av framträdande Svenska Kardiologer. Expertkommentar om tolkningen av EKG-registreringen, och korrekta Diagnoser, i samtliga Patientfall.

Utbildningen är granskad och godkänd av LIPUS nr: 20170070.

Boken, EKG-tolkning - En klinisk guide, ingår i alla beställningar.
Boken passar perfekt i fickan i din läkarrock. Författare:
Jonas Schweiler, Eva Swahn, Joakim Alfredsson och Piotr Szamlewski.

SOSFS-intyg till ST-läkare med godkänd Examination på ekgtolkning.se.
Internmedicin, Kardiologi, Akutsjukvård, Geriatrik och Allmänmedicin
Med godkänt resultat i Examinationen på ekgtolkning.se, erhåller ST-läkare Socialstyrelsens Intyg över godkända lärande-moment i enlighet med målbeskrivningen avseende kurs.

Är du Verksamhetsansvarig eller Utbildningsansvarig?

Läs i korthet om vad vi kan erbjuda, på sidan Beställ licens eller Kontakta oss direktHistorien bakom ekgtolkning.se började redan 2001.

Utbildningen togs ursprungligen fram 2001, som ekgskolan.se, i samarbete med Kardiologiska kliniken vid Linköpings Universitetssjukhus. Framförallt med stöd från Magnus Janzon, verksamhetschef och Eva Swahn, professor i Kardiologi.

2008 lanserades den första versionen av utbildningen i egen regi av Bäwer och Nilsson AB som ekgtolkning.se. Utbildningen uppdateras kontinuerligt. Nuvarande version är 5.1

Ny artikel i European Journal of Emergency Medicine:
ECG interpretation in Emergency Department residents: an update and e-learning as a resource to improve skills

Läs mer på PubMed
Läkartidningen och ekgtolkning.se
har ett utbildningssamarbete
med syfte att stärka kompetensen
för läkare i hjärtdiagnostik och
EKG-tolkning.
Ipuls / Lipus har granskat och godkänt ekgtolkning.se sedan 2008.
Fullständig kursbeskrivning av nuvarande version finns på LIPUS.

Nuvarande LIPUS-nr: 20170070

Copyright © 2008-2018 Bäwer och Nilsson AB